Connect with us

Điều khoản sử dụng

Chào mừng đến với Auto.com.vn. Nếu bạn tiếp tục duyệt và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sử dụng sau đây, cùng với chính sách bảo mật của chúng tôi.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào trong các điều khoản và điều kiện này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

Việc sử dụng trang web này tuân theo các điều khoản sử dụng sau:

  • Nội dung của trang web này cung cấp thông tin về xe đạp điện và có thể thay đổi mà không cần thông báo.
  • Chúng tôi không cung cấp bất kỳ sự bảo đảm nào về tính chính xác, kịp thời, đầy đủ hoặc tính phù hợp của thông tin và tài liệu được cung cấp trên trang web này cho bất kỳ mục đích cụ thể nào.
  • Bạn thừa nhận rằng những thông tin và tài liệu đó có thể chứa những điểm không chính xác hoặc sai sót và chúng tôi loại trừ trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sự thiếu chính xác hoặc sai sót nào trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.
  • Việc bạn sử dụng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào trên trang web này hoàn toàn do bạn chịu trách nhiệm, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.
  • Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin có sẵn thông qua trang web này đều đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn.
  • Trang web này chứa tài liệu thuộc sở hữu hoặc cấp phép cho chúng tôi. Tài liệu này bao gồm, thiết kế, bố cục, giao diện, diện mạo và đồ họa.
  • Việc sử dụng trái phép trang web này có thể dẫn đến yêu cầu bồi thường thiệt hại và / hoặc là một tội hình sự.
  • Trang web này cũng có thể bao gồm các liên kết đến các trang web khác. Các liên kết này được cung cấp để thuận tiện cho bạn để cung cấp thêm thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của (các) trang web được liên kết.

Việc bạn sử dụng website này và mọi tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng phải tuân theo tất cả các luật hiện hành.

Tiếp thị liên kết

Các bài viết của Xe đạp điện an toàn có thể chứa link liên kết đến các trang thương mại điện tử (TMĐT) như Shopee, Adayroi, Tiki, Lazada…Khi bạn click vào link liên kết đến các trang TMĐT và mua hàng trên các nền tảng này, chúng tôi sẽ nhận được hoa hồng cho sản phẩm mà bạn mua. Việc này không ảnh hưởng đến giá bán của sản phẩm hơn nữa bạn sẽ ủng hộ chúng tôi duy trì và phát triển trang web.

Copyright © 2021 Auto.com.vn